SAMEN VOOR DUURZAME ENERGIE

Energiecoöperatie DoesWatt geeft handen en voeten aan de wens van Doesburgers om stappen te zetten naar een energieneutraal Doesburg. Ons doel is dat we in Doesburg in de nabije toekomst op een verantwoorde en milieubewuste manier net zoveel energie opwekken als we gebruiken.

Deze thema’s staan centraal:

  • Begrip en draagvlak creëren voor energietransitie
  • Doesburgers laten inzien dat anders omgaan met energie loont en ook leuk kan zijn
  • Projecten waarin we lokaal energie opwekken uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water

We organiseren projecten die Doesburgers helpen anders om te gaan met energie. We inspireren, motiveren en helpen elkaar waar nodig. Zo vinden we de route naar ons einddoel: een energieneutraal Doesburg.