In Doesburg verbruiken we in de nabije toekomst net zo veel energie als er voor Doesburg op een verantwoorde- en milieu bewuste manier wordt opgewekt.

Energie coöperatie DoesWatt geeft handen en voeten aan de wens van veel Doesburgers om stappen te zetten naar een energie neutraal Doesburg. We willen dat bereiken door alle energie die we verbruiken op een verantwoorde- en milieubewuste manier op te wekken.

Wij vinden het belangrijk deze aarde net zo mooi achter te laten als we haar aantroffen.

missie

We gaan aan de slag met de volgende thema’s:

Begrip en draagvlak voor energietransitie

Zoveel mogelijk Doesburgers laten inzien dat anders omgaan met energie loont en ook leuk kan zijn.

Energie opwekprojecten op het gebied van zon, water en/of wind

Verstandig en slim omgaan met energie

We organiseren projecten die Doesburgers helpen anders om te gaan met energie.

Het is tijd om samen de stap te zetten

Het is tijd voor

Doeswatt


Voor en met en door DoesburgersMeld je aan en we houden je op de hoogte

Samen energie opwekken

Als energiecoöperatie hebben we de doelstelling om met lokale projecten en met lokale leden, duurzame energie op te wekken. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelen en als eerste vernemen dat er een project gestart wordt waarop je kan inschrijven?

Meld je dan hieronder aan!

Bewustwording

Het probleem van de opwarming van de aarde is zo groot en lijkt soms zo ver van ons bed, dat je het gevoel kunt krijgen dat het toch niet uitmaakt wat één individu doet of niet doet.  Maar toch, hoe groot en complex dit probleem ook is, het maakt natuurlijk wèl uit wanneer veel individuen hun schouders eronder zetten om het tij te keren. Dit begint bij bewustwording.

Bewustwording van de enorme hoeveelheid energie die we verbruiken, energie die op dit moment helaas nog maar nauwelijks duurzaam wordt opgewekt. En bewustwording van dat het ook anders kan. Dat er veel manieren zijn om minder energie te verbruiken. Want wat we niet verbruiken, hoeft ook niet te worden opgewekt. Door aan deze bewustwording te werken in Doesburg, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan de energietransitie die nodig is om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Daarom draagt de Energiecoöperatie DoesWatt bij aan de bewustwording van iedereen in Doesburg op het gebied van energiegebruik. We zijn bezig allerlei manieren te bedenken om dit bewustzijn te vergroten. We denken bijvoorbeeld aan het organiseren van buurtavonden en aan publiekscampagnes. Als je ook ideeën hierover hebt, laat je ons die dan weten?

Projecten

Aan de volgende energieprojecten wordt momenteel gewerkt

Energiecoaching

 De energietransitie begint bij minder energie verbruiken. Maar hoe doe je dat? Dat is nog niet voor iedereen duidelijk. En wat past er bij jouw situatie? Woon je in een huurhuis of in een koophuis? Daar hangt ook van af wat je zelf kunt doen. In overleg met de Gemeente gaat DoesWatt energiecoaches inzetten om met mensen mee te denken overenergiebeperkende maatregelen. 

De voorlichting en energiecoaching zal op verschillende niveaus plaatsvinden. De energiecoaches werken vanuit een zogenaamd energieloket. Ze kunnen bij mensen thuis komen, ze kunnen voorlichtingsavonden organiseren en soms fungeren ze gewoon als vraagbaak. 

Heb jij vragen over hoe je thuis je energieverbruik kunt verminderen? Laat ons dit weten via onze website. 

Wil je zelf energiecoach worden? Join the club en meld je aan, dan kijken we wat er mogelijk is.

Opwekken van schone energie

 Wil je wel zonnepanelen, maar is dat op jouw huis niet uitvoerbaar of toegestaan? Je bent niet de enige in Doesburg?

Daarom ontwikkelt DoesWatt projecten om gezamenlijk schone energie op te wekken of eventueel in te kopen. Eén van onze projecten is dat we daken zoeken waarop wegezamenlijke zonnepanelen kunnen leggen. Als lid van onze coöperatie kun je hierin participeren via een subsidieregeling (die de opvolger is van de huidige“ postcoderoos-regeling “. Naast zonne-energie onderzoekt DoesWatt ook andere mogelijkheden voor het opwekken van schone energie, zoals energie uit water- en wind.

Je kunt je belangstelling voor gezamenlijke zonnepanelen of andere energieprojecten kenbaar maken via de website. Zodra wij starten met een zonnepanelen project of ander energieproject ontvang je meer informatie.

Wie zijn wij?

De energiecooperatie bestaat uit 3 bestuursleden en een groeiend aantal leden. De bestuursleden zijn:
Paul van Rheenen, voorzitter
Han Jaspers, secretaris
Guido Wezenberg, penningmeester

LEDEN

Onze Doesburgse leden zijn belangrijk en zijn zeer betrokken bij de activiteiten DoesWatt.

LIDMAATSCHAP

Word ook lid van de coöperatie. DIt kan door je in eerste instantie aan te melden via deze website en we nemen contact met je op.

fotografie: www.artcrafx.com