OVER DOESWATT

ONS DOEL

Ons grootste doel is bewustwording op het gebied van energiegebruik creëren onder de burgers van Doesburg. We kunnen namelijk allemaal ons steentje bijdragen aan de energietransitie om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het probleem van de opwarming van de aarde is groot. Hierdoor kun je het gevoel krijgen dat het toch niet uitmaakt wat je doet of laat. Maar zoals het spreekwoord al zegt: alle kleine beetjes helpen. En dat is waar, het maakt zeker verschil als veel individuen hun schouders eronder zetten om het tij te keren.

bestuur4

WIE ZIJN WIJ?

De energiecoöperatie bestaat uit 3 bestuursleden, een kerngroep en een groeiend aantal leden.

 

De bestuursleden zijn:

 • Monique Dirven, voorzitter
 • Han Jaspers, secretaris
 • Guido Wezenberg, penningmeester

 

De kerngroep bestaat uit:

 • Anna Pietersma
 • Henk Visser
 • Hemke de Weijs
 • Hans Wonink
 • Erinn Burgers

VISIE

In Doesburg verbruiken we in de nabije toekomst net zo veel energie als er voor Doesburg op een verantwoorde- en milieubewuste manier wordt opgewekt.

 

Energiecoöperatie DoesWatt geeft handen en voeten aan de wens van veel Doesburgers om stappen te zetten naar een energieneutraal Doesburg. We willen dat bereiken door alle energie die we verbruiken op een verantwoorde- en milieubewuste manier op te wekken.

 

Wij vinden het belangrijk deze aarde net zo mooi achter te laten als we haar aantroffen.

MISSIE

Wij werken aan de volgende thema’s:

 • Begrip en draagvlak creëren voor energietransitie
 • Zoveel mogelijk Doesburgers laten inzien dat anders omgaan met energie loont en ook leuk kan zijn
 • Energie opwekprojecten op het gebied van zon, water en/of wind
 • Verstandig en slim omgaan met energie
 • We organiseren projecten die Doesburgers helpen anders om te gaan met energie

DoesWatt

Het is tijd om samen de stap te zetten

Het is tijd voor

DoesWatt

Voor en met en door Doesburgers