Veelgestelde vragen

De term kWh staat voor kilowatt uur. Dit geeft het electriciteitsverbruik aan van uw woning. Deze gegevens kunt u onder andere vinden op ene overzicht van uw energieleveranceir. De term Wp staart voor Wattpiek en geeft het maximale vermogen van een zonnepaneel aan onder ideale omstandigheden.
Ja dat kan, er is geen relatie tot het kopen van panelen (certificaten) bij de energiecoöperatie en de panelen op uw eigen dak. Dat betekend dat u kunt investeren in zoveel panelen als u zelf wilt.
U kunt al meedoen vanaf 1 zonnepaneel.
Voor elk zonnendaken project wordt er een subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland, Dat is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (ook wel postcoderoos-regeling genoemd). Dit is een bedrag per opgewekte kWh. De subsidie bedraagt 20% van de totale investering. Deze subsidie is noodzakelijk om het project uit te kunnen voeren.
In de businesscase van Doeswatt zijn panelen opgenomen van 330 Wp (Wattpiek). Het in de praktijk opgewekte vermogen hangt onder andere af van de stand van de zonnepanelen, aantal zonuren en temperatuur. Voor de zonnepanelen van Zonneproject DoesWatt is berekend dat de panelen van de drie daken gemiddeld ongeveer 266 kWh (kiloWattuur) per jaar opwekken. U kunt hier de verwachte opbrengst berekenen.
Projecten van energiecoöperaties zijn lokaal georiënteerd. De postcode waarin het project wordt gerealiseerd is het midden. Diegene die wonen binnen dit midden en alle direct aangrenzende postcodegebieden kunnen meedoen met het zonneproject.
Zodra er geschikte daken zijn, zijn er minimaal 50 geïnteresseerden nodig om de subsidie aan te vragen. Als deze subsidie toegekend is kan er gestart worden met het realiseren van het project en het uitgeven van de certificaten (is gelijk aan aantal zonnepanelen).
Als u meedoet koopt u certificaten. Deze certificaten staan gelijk aan het aantal zonnepanelen waarin u investeert.
U blijft bij verhuizen eigenaar van de certificaten. Het maakt niet uit waarnaar toe u verhuist.
Ja dat kan, u kunt uw certificaten verkopen aan personen die binnen de Postcoderoos wonen. Waarschijnlijk zal er in de toekomst ook een mogelijkheid komen om de certificaten via DoesWatt te verkopen of in de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan te bieden.
Als de certificaathouder overlijdt zullen de certificaten in de boedel vallen. De erfgenamen kunnen er dan voor kiezen om de certificaten te houden als zij binnen de postcoderoos wonen. De erfgenamen kunnen ook besluiten de certificaten te verkopen aan inwoners binnen de postcoderoos.
Wat betreft de inkomsten heeft het geen gevolgen. De jaarlijkse uitkering van DoesWatt aan u worden beschouwd als rendement uit beleggingen en worden niet belast. Wel kan het gevolgen hebben voor Box 3 als u boven een drempel komt wat betreft vermogen. Boven deze drempel zou u vermogensbelasting moeten betalen.
Zodra u meedoet met een energieproject, wordt u tevens lid van de energiecoöperatie.
Aangezien de zonnepanelen niet op uw eigen dak geplaatst zijn, kunt u de opbrengst niet bekijken via een slimme meter of overzichten van uw energieleverancier. De energiecoöperatie geeft hier inzicht in bijvoorbeeld via Greenchoice waar de electriciteit aan verkocht wordt.
Hiervoor wordt een verzekering afgesloten.
Greenchoice zal een bijdrage leveren aan de energiecoöperatie van €25,- per lid per jaar. Het is niet verplicht, maar overstappen wordt dus wel beloond.