Bijeenkomst 22 juni a.s. voor vrijwilligersorganisaties duurzaamheid

We ontdekten dat er maar liefst 15 andere vrijwilligersorganisaties zijn in Doesburg die zich ook bezighouden met duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Het lijkt ons inspirerend als die organisaties en DoesWatt elkaar beter leren kennen. Daarom organiseren we op zaterdagmiddag 22 juni een kennismakingsbijeenkomst voor al deze vrijwilligersorganisaties.

Het doel is elkaar beter te leren kennen, kennis en ervaringen te delen. Ook willen we onderzoeken hoe we eventueel op onderdelen kunnen samenwerken en elkaar eventueel kunnen versterken. Oftewel: hoe we een soort kruisbestuiving kunnen laten plaatsvinden.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 juni a.s. in het gebouw van speeltuin Kindervreugd (Marijkelaan 1 in Doesburg). Het duurt van 13.00 tot 16.00 uur met een informele uitloop tot 17.00 uur. Inloop is vanaf 12.30 uur.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor de uitgenodigde organisaties, en dus in principe niet bedoeld voor ‘losse’ leden van DoesWatt. De organisaties die we hebben uitgenodigd, zijn:

 • Clothing Loop
 • Imkersvereniging
 • Houtdoe
 • Mooi Duurzaam Doesburg
 • Doesburgse Zwerfafvalbrigade
 • Kruidentuin Doesburg
 • Organisatie IVN educatie
 • Naaiatelier Kieskleurig
 • Boomgaard
 • Vogelwerkgroep (Stad en Ambt)
 • ‘t Olde Ras
 • Stichting Fraterwaard
 • Vrijwilligersgroep Martini kerk
 • Vrijwilligersgroep Hoge Linie
 • Gestichten van Weldadigheid
 • DoesNatuurlijk (onderdeel van DoesWatt)

Mocht je zelf actief zijn bij een Doesburgse vrijwilligersorganisatie die zich ook met duurzaamheid bezighoudt, maar die we gemist hebben bij het uitnodigen, laat het ons dan weten op info@doeswatt.nl