Opgewekte stemming tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering

Doesburg, 3 april 2022 – Op maandag 21 maart jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats in het Jongerencentrum 0313. Deze locatie was zeker niet ‘random’ gekozen. Er liggen namelijk zonnepanelen van DoesWatt op het dak van het Jongerencentrum.

De vergadering werd georganiseerd door het bestuur van DoesWatt samen met de leden van de kerngroep. Monique Dirven leidde de vergadering in goede banen. Tijdens de ALV werden de leden door de voorzitter, Paul van Rheenen, meegenomen in de missie, visie en activiteiten van DoesWatt.

In deze ALV werd ook het Zonneproject 1 besproken. De DoesWatt-leden die hieraan deelnemen hebben door hun geld en krachten te bundelen al daadwerkelijk zonne-energie opgewekt. Het dak van het Jongerencentrum wordt binnenkort aangesloten. Een hele prestatie dat de leden van DoesWatt dit Zonneproject hebben weten te realiseren in de Corona-periode.

Onder leiding van Anna Pietersma werden ideeën uitgewisseld over welke activiteiten DoesWatt allemaal (nog meer) zou kunnen doen. Op dit moment heeft DoesWatt al energiecoaches door Agem laten opleiden die bij inwoners van Doesburg gratis komen adviseren over de besparing van hun energieverbruik.

Een voordeel ten opzichte van de eerdere online avonden was dat deze ALV werd afgesloten met een drankje aan de bar, terugkijkend op de zeer geslaagde en opgewekte eerste ALV.

Ook leden die niet meedoen aan een energieproject zijn van harte welkom bij DoesWatt. In de toekomst gaat DoesWatt graag met nog meer projecten en activiteiten bijdragen aan de energietransitie in Doesburg.

Foto rechtenvrij (en gemaakt door Hemke de Weijs met toestemming van de aanwezigen