Informatiebijeenkomst
Op woensdag 10 maart van 20u tot 21.30u organiseert Energiecoöperatie DoesWatt een online informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in collectieve zonnepanelen.

In de gemeente Doesburg zijn enkele grote daken beschikbaar om collectieve zonnepanelen te plaatsen. DoesWatt zoekt nu een groep van minimaal 50 mensen die interesse hebben om hieraan deel te nemen.

Collectieve zonnepanelen op grote daken zijn een prima uitkomst voor mensen die willen investeren in duurzame energie maar geen eigen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen.Wilt u deelnemen aan de informatiebijeenkomst? U kunt zich aanmelden bij info@doeswatt.nl. Een week voor aanvang van de online bijeenkomst ontvangt u per mail het programma en de deelnamelink. We gebruiken uw mailadres
om u toegang tot de bijeenkomst te geven.

Bent u wél geïnteresseerd maar niet in de gelegenheid om deel te nemen? Laat ons dat dan ook weten via info@doeswatt.nl. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van dit project en we laten u weten wanneer de daadwerkelijke inschrijving
voor de certificaten voor het project begint.

Voor het plaatsen van collectieve zonnepanelen is subsidie beschikbaar, de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ (https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking). Huurders, huiseigenaren en kleine
ondernemingen kunnen gebruik maken van deze subsidie door zich aan te sluiten bij onze energiecoöperatie en door mee te investeren in de plaatsing van zonnepanelen op een collectief dak.Voordelen van deelname zijn:

• U levert een bijdrage aan de energietransitie door het opwekken van groene energie, en zo helpt u mee om opwarming van te aarde te voorkomen

• U bepaalt zelf in hoeveel zonnepanelen u investeert

• U hoeft geen zonnepanelen op uw eigen dak te plaatsen

• Investering met een verwachte terugverdientijd van 9 jaar

Energie coöperatie DoesWatt is een initiatief van burgers uit Doesburg met als doel de energietransitie te bevorderen.